Grundvatten

Grundvattenströmmarna i grus- och sandlager har stor betydelse för tillgången av bruksvatten. I en vattenmättad sprickfri lera är vattenrörelserna nästan obefintliga. Man talar om stagnerande grundvatten.

linkstreck.gif (924 bytes)

Läs mera om grundvatten: http://www.extension.umn.edu/distribution/naturalresources/DD5867.html

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.