Humus

Humus består av relativt stabila organiska föreningar som har en ytterst komplicerad kemisk byggnad. Den består av polyvalenta syror av olika storlek och cyklisk (aromatisk) karaktär. De viktigaste sura grupperna består av karboxyl (COOH) av varierande syrastyrka. Vid pH 7 och däröver spelar fenolgrupper (OH) en viss roll som syror. Även basiska grupper förekommer. Dessa består av NH2-grupper eller liknande. De sura egenskaper överväger de basiska i hög grad. En särskild grupp av organiska syror som ingår i humus är fulvosyrorna. De har en hög halt av COOH, är lågmolylära, cykliska och vattenlösliga. De bildar lätt komplex med ett flertal metaller, såsom Fe och Al, och är aktiva i jordmånsbildningen.

Hur bildas humus?

Det finns organsimer som äter humus

Hur mycket finns det?

linkstreck.gif (924 bytes)

Läs mera om humus:
http://www.ar.wroc.pl/~weber/humic.htm

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.