Hur mäter man texturen

Grov bestämning i fält:
Ta lite jord i handen - fukta om den är hård (spotta på den) - försök rulla den till tunn korv. Går den att rulla till en tråd av 2 mm i diameter eller tunnare, så är det antagligen en lerjord. Ju tunnare den går att rulla ju högre är dess lerhalt. OBS! Om mullhalten är hög - så fungerar utrullningsprovet ej.

I skolan:
Smula ner en handfull jord (från parken, skogen, åkern eller trädgården) i en stor glasburk (t ex. gurkglas). Fyll på rikligt med vatten. Sätt på lock. Skaka ordentligt. Du kan se att:

Oförmultnade växtrester flyter på ytan. De har låg denisitet. Grus och grova sandpartiklar sedimenterar nästan omedelbart. Om du väntar några timmar så ser du att sedimentlagret på burkens botten har ökat. Många mo- och mjälapartiklar sedimenterar med tiden. Ju finare partiklarna är ju längre tid tar det tills de sedimenterar. De minsta partiklarna (lerpartiklar) sedimenterar inte alls.

En noggrannare analys:
- texturanalys eller mekanisk analys som den också kallas.
Man krossar jordaggreagaten i en kvarn. Andelen av partiklar >0,06 mm bestämmer man genom upprepad siktning. För partiklar <0,06 mm och >0,5 mm används sedimentering i vatten (se nedan). För partiklar <0,5 mm används ett flertal metoder t.ex. centrifugering.

Det finns ett generellt fysikaliskt samband mellan partikelstorleken och sedimentationshastigheten. 

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.