Hur mycket humus finns det i marken?

Finns det lika mycket organiskt material i marken som i växter och djur?

figur humusprofil och mängder

länkar

hur bildas humus?

Humusmängder skiljer sig i olika marker

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.