Isotoptekniker

Grundelementen förekommer med olika antal neutroner. Samma element med olika antal neutroner kallas för isotoper. Vissa isotoper är instabila, dvs. de faller sönder och bildar andra element, andra isotoper är stabila men diskrimineras i biologiska processer, dvs. biologiska processer föredrar ett isotop. Dessa  fenomen kan användas för att studera ämnesflöden i naturen.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.