Kalium

Av alla växtnäringsämnen som behövs är kalium och kalcium de som förekommer mest i jordskorpan. 

Kalium bildar inte kemiska komplex och byggs inte in i organiskt material på samma sätt som fosfor eller kväve. Kalium finns främst i cellsaften.  Kaliumupptag i cellen regleras genom Na-K pumpen i cellmembraner. I djur och människor finns K mest i muskler. K finns i naturen som 3 isotoper: 39K (93.26%), 40K (0.0117%) och 41K (6.73%). 40K är radioaktiv och står för den största delen av radioaktiviteten i vår kropp.

När växten dör så lakas en stor del av K snabbt ut ifrån cellerna och blir tillgänglig för nytt växtupptag.

Den viktigaste naturliga källa för K i svenska marken är mineralerna mikroklin och ortoklas KAlSi3O8, Muskovit K(AlSi3)Al2O10(OH)2 och biotit K(AlSi3)(Mg,Fe2+)3O10(OH)2

Liksom för fosfor bestäms växttillgängligheten av K till stor del av diffusionen - men massflödet utgör grovt ca 20% (jämfört med några få procent för P).  

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.