Kapillärt vatten

Den kapillära kraften beror på vattnets ytspänning (kohesion) och attraktionskrafter mellan vattnet och fasta ytor (adhesion). Den håller vatten i fina porer ovanför grundvattnet. Kapillärkraften lyfter vattnet så högt tills ett jämvikt inställer sig mellan alla krafter som påverkar. Den kapillära stighöjden ökar med minskande pordiameter. (Beräkning av kapillärkraften). I en svensk jord med 25% lera ligger den maximala stighöjden på över 10 m, men stighastigheten är mycket långsam p g a friktion med de många partiklarna. I lerjordar spelar det kapillära vattnet inte så stor roll. Huvuddelen av vattnet i lerjordar är adsorptivt bundet eller fritt. Finmo- och grovmjälajordar är de jordar där kapillärt vatten betyder mest för växternas vattenförsörjning, eftersom där förenas hygglig stighöjd (ca. 1-7 m) och hög stighastighet.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.