Kemiskt bundet vatten

Detta vatten ingår som byggnadselement i mineralen och hålls med mycket stor kraft. Det är därför helt otillgänglig för växterna.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.