Kemiska jämvikter i marken

Ju högre gastrycket är av ett ämne i markluften, ju mera gas löser i markvattnet.

K beror på lufttrycket och temperatur enligt den allmänna gaslagen.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.