Hur luktar mikroorgansimer?

Det luktar ”skog” när den fallna blad- eller barrförnan förmultnar och det luktar ”jord” när bonden plöjer marken. Det luktar ”skit” när bonden sprider stallgödsel. Det luktar dy i en igenväxande havsvik. Ibland luktar det ruttna ägg eller apa.

Lukten består av gasformiga organiska föreningar som till stor del har alstrats av markorganismer (bakterier och svampar). Vilka gaser som produceras av mikroorganismerna beror främst på miljön och på det organsika materialet som bryts ner. Nedbrytningsprocesserna är ganska olika i syrerikt (aerob) och syrefattig/syrefri (anaerob) miljö.

Vi människor tycker att det luktar godare i en väl syresatt miljö än i en syrefattig. En välskött kompost luktar inte illa - men en avloppsledning gör det. Vår luktsinne skyddar oss ifrån farliga gaser som ofta finns i anaeroba miljöer (t.ex. svavelväte, H2S).

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.