marken.gif (766 bytes)


Marken är den översta levande hinnan av jordytan på land. Oftast är den inte mera än 0.5-2 meter tjock.

Innehåll:
Marken visar profil
Marken lever
Vad menas med bördighet?
Vad består marken av?
Hur bildas marken?
Vad är växtnäring
Kan marken förstöras?
 


linkstreck.gif (924 bytes)

Länkbibliotek marken

Räcker maten till?
http://www.fao.org/NEWS/1999/img/SOFI99-E.PDF

http://www.nsf.gov/pubs/1998/nsf9882/nsf9882.pdf

En resa i ett underjordiskt rotlaboratorium i Chicago. Klicka på underground adventure för att komma vidare http://www.fmnh.org/ua/default.htm

Interactive soils
www.abdn.ac.uk/pss

soil
www.soilvision.com/home.html

http://homepages.which.net/~fred.moor/soil/links/l01.htm

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.