Markandning
(eller markrespiration)

Koldioxidproduktion som härrör ifrån nedbrytande organismer och levande rötter. För att separera dessa två källor måste forskarna arbeta med isotoptekniker om marken bär vegetation. Om man håller marken fri från vegetation härör markandningen ifrån nedbrytningsprocesser. Men marker med högt pH kan ställa till med problem. Där marken bildats av kalhaltig bergrund (t.ex. på Gotland eller Öland) finns det karbonat som vid vittring också avger koldioxid. När man mäter markandningen av sådana marker så utgör den summan av karbonatvittring plus nedbrytning.

Till exempel: Genom att gödsla med isotoper av tex. kväve eller fosfor, kan man studera hur mycket en växt tar upp av gödselmedlet och hur mycket som levererats av markens förråd.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.