Enchytraeidae

Småringmask, familj Enchytraeidae.
Kroppslängden hos olika arter varierar mellan 1 mm och några cm. Denna gupp av maskar tillhör glattmaskarna och är nära släkt med daggmaskarna. De lever på ungefär samma sätt som daggmaskarna men i mindre skala. De äter alltså jord och multnande växtdelar med tillhörande svamphyfer och bakterier. I barrskogsjordar där det är ont om daggmaskar är de särskilt vanliga med tätheter upp till 100 000 ind. per kvm.

emethytraejdae (2) (2).JPG (57407 bytes)

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.