Mer om myror!

Myrorna visar prov på en samhällsbildning på hög nivå med ett utvecklat socialt liv. I myrsamhället förekommer tre slags individer:

  • honor (kraftigt byggda med brett huvud), hanar (med smalare bakkropp) samt arbetare (sterila honor, som är mindre än övriga honor).
  • Hanarna och de utvecklade honorna har vingar och kallas flygmyror. Efter svärmningen, då parningen sker, biter arbetarna av honornas vingar och dödar hanarna.
  • Arbetarna, mellan vilka sträng arbetsfördelning råder, utför allt arbete i samhället, t ex vårdnaden av larver och puppor. De kan från sin kräva stöta upp insamlad föda för matning av larver och hemmavarande myror.

Bakkroppen, som är förenad med mellankroppen genom ett smalt skaft, är mycket rörlig. Överkäkarna utgör griporgan, underkäkarna och underläppen stick- och sugorgan. Vid försvar eller anfall biter myrorna hål med sina kraftiga käkar, varefter de från en körtel i bakkroppens spets sprutar frätande vätska, myrsyra, i såret.

Arbetsmyrans anatomimyra.gif (20737 bytes)

Myrorna är allätare som lever av andra insekter, växtsafter m m. En begärlig föda är bladlössens söta exkrementer, varför bladlöss ofta hålls som ”mjölkkor”.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.