Myror (Formicidae)

Visste du att det finns över 6000 arter av myror? Myrorna är en familj samhällsbildande sk.  gaddsteklar och de är utbredda över hela världen. De flesta arterna bygger myrstackar, som ligger delvis under och delvis ovan jord och innehåller en mängd gångar och olika rum för ägg, larver och puppor.

 

Klicka på bilden ovan och se hur det ser ut inuti mysrstacken! Klicka sen på de rörliga myrorna och försök hitta den som leder till en 3-D myra! (hittar du den inte så titta längst ner på denna sida).

 

 

I Sverige finns det  ca 60 myrarter. Vanlig i Sverige är röd skogsmyra (stackmyra; Formica rufa), som är nyttig genom att den förtär skadeinsekter. Dess samhällen kan bestå av inemot 200 000 individer. Blodröd myra (F sanguinea) rövar andra myrors puppor, som efter att ha kläckts lever som slavar. Hästmyra (Camponotus herculaneus), som är stor och svart, lever i trä. Vanliga är också Svartmyra (trädgårdsmyra; Lasius niger), som har sitt bo i jorden, och gul tuvmyra (L flavus). Ettermyror  (släktet Myrmica) är de enda svenska myror som har gadd!

Mera om myror!
Vill du se en en myra i 3-D?

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.