Oppia sp.

Oppia sp., tillhör gruppen pansarkvalster, Oribatida. Kroppslängd ca 0,5 mm. Pansarkvalster lever mestadels i markens förna och råhumusskikt där de livnär sig av svamphyfer och multnande växtdelar. De är särskilt talrika i skogsmark med flera 100 000-tal individer per kvm och stort artantal. I ängsmark och framför allt i jordbruksmark är de betydligt mindre vanliga.

crypotosigmata (2) (2).JPG (221415 bytes)

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.