Rhabditidae

Nematod, rundmask, familj Rhabditidae. Kroppslängd upp till 1 mm. Nematoderna i denna grupp är bakterieätare. Det kan man se på matstrupens utformning som har en muskelbulb i nedre ändan med vilken bakteriehaltig markvätska pumpas in genom munnen. Bakteriätande nematoder är mycket talrika i färskt, multnande organiskt material, t.ex. skörderester och spillning. I marken förekommer också svampätande, rotparasitära och rovlevande nematoder. Det kan finnas över 10 miljoner nematoder per kvm.

nematodlerfr (2) (2).JPG (242640 bytes)

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.