Smittia aterrima

Smittia aterrima, larv av fjädermygga (familj Chironomidae).
Kroppslängd:
De flesta fjädermyggarter har sina larver i sötvatten men vissa arter har larverna i fuktig mark där de lever av multnande växtdelar och svamphyfer. De kan förekomma i stor mängd, upp till 10000-tals individer per kvm.

chironomidae (1) (2).JPG (78387 bytes)

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.