Tarsonemida

Kvalster av familjen Scutacaridae som hör till gruppen glaskvalster (Tarsonemida). Kroppslängd ca 0,3 mm. Inom denna grupp finns mycket varierad näringsekologi; svampätare, växtätare, och parasiter på insekter och andra djur. Arten på bilden är troligen svampätare.

prostigmala (2) (2).JPG (105345 bytes)

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.