Thyrophagus palmarum

Thyrophagus palmarum, kvalster av gruppen Acaridida. Kroppslängd ca 0,6 mm. Kan förekomma rikligt i färska, multnande växtdelar och annat organiskt material där den lever av svamphyfer och bakterier. Bland släktingar till denna art finns skadegörare på lagrade livsmedel och dammkvalster som lever i våra bostäder.

astigmata (2) (2).JPG (57474 bytes)

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.