Utan maskar inga trastar

Daggmaskar och markinsekter är basföda åt t.ex. trastar, tofsvipor och grävlingar. Därmed påverkar förekomsten av markdjuren den biologiska mångfalden i hela landskapet.

 

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.