Markdjur Bakterier Svampar

rovlerande.jpg (14456 bytes)2B41.jpg (53831 bytes)tryblidiopsis_pinastri.jpg (60956 bytes)

Vilka är de - markorganismerna?

Vilken roll har de i ekosystemet?

Är jordbruksmarken död?

Vad lever markens organismer av?

Utan maskar inga trastar

 

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.