Marken lever

Netbrytning

Många markorganismer har medverkat under lång tid för att skapa en handfull mylla. Markens bruna färg ligger som en hinna kring markpartiklarna. Den har bildats av förmultnade växtrester. Vid nedbrytningen av ett blad medverkar många organismer. Hoppstjärtar och gråsuggor öppnar dörrarna för bakterier och svampar.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [OrganizationName]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.