Marken visar profil

Marken förändras hela tiden. Under utvecklingen bildas det olika markhorisonter. Färgen skiljer sig ofta mellan dessa horisonter - ibland tydligt - ibland mindre tydligt. 

En jordprofil ner till 2 meter djup kan se ut som i figuren nedan. Färg, textur, struktur och kemiska analyser av de olika skikten berättar om markens historia och hur den fungerar.

marken1.gif (10733 bytes)

linkstreck.gif (924 bytes)

Vill du se på några europeiska jordprofiler:
www.uni-soilsci.gwdg.de/bodenprof/soilsidx.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.