Markens beståndsdelar

marken_cd.gif (4562 bytes)

  • 45% mineral
  • 5% organiskt material bestående av levande organismer, mer eller mindre förmultnade rester efter växter och andra organismer och humus
  • 25% markvatten, utfyller markens mindre porer
  • 25% markluft, utfyller markens grövre porer

Den procentuella andelen av dessa fyra komponenter kan variera i hög grad från en mark till en annan och med djupet i en och samma mark. Detta gäller särskilt markvattnet och -luften, vilka tillsammans representerar markens porvolym. Proportionerna av markvatten och markluft varierar starkt med årstiden.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.