Markflora

Markfloran består framför allt av bakterier, aktinomyceter (strålsvampar), svampar och alger. Flertalet bakterier och aktinomyceter trivs i neutral - svagt sur miljö, medan svampar dominerar i sur mark. Mikrofloran utgör den största delen av den levande cellmassan i marken.

lirula.jpg (69693 bytes) tryblidiopsis_pinastri.jpg (60956 bytes)
2B41.jpg (53831 bytes) 2A10.jpg (53895 bytes)

linkstreck.gif (924 bytes)

Bakteriezoo:
http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/zoo/zoutline.html

Mer om organismbiologi:
http://biodidac.bio.uottawa.ca/index.htm

Alger och protozoer
megasun.bch.umontreal.ca/protists/protists.html

Läs mera om mikroorganismers roll i ekosystemt:
www.pbs.org/opb/intimatestrangers/index.html
www.microbe.org/index.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.