Markmineralens ursprung

De primära mineralerna har bildats genom geologiska processer. Dess bildningsmiljö (oftast hög tryck och temperatur) skiljer sig väldigt mycket ifrån miljön i marken. Därför är de ganska stabila. Under tidernas gång har de slipats eller brutits loss ifrån berggrunden genom fysikaliska/mekaniska vittringsprocesser (temperaturväxlingar, frost, is, vågor, vegetation mm.) och transporterats för att bilda skelettet till våra jordar. När stenar krossas till grus eller ännu mindre partiklar så ökar deras specifika yta. Ju större den specifika ytan blir desto mer yta står i kontakt med markvätskan. På kontaktytan mellan markpartiklarna och markvätskan sker kemiska processer. Dessa processer kallas kemisk/biologisk vittring och förändrar de primära mineralens egenskaper. Ämnen löses ut och går i lösning. Nya ämnen kan också byggas in i dessa mineraler. De utlösta ämnen reagerar så småningom med varandra eller med kvarvarande delar av de ursprungliga mineralen och bildar nya sekundära mineraler. Vilka sekundära mineraler som bildas beror på vilka element som finns tillgängliga i marklösningen och för vilka kemiska reakioner kan ske enligt termodynamikens lagar. Vittringshastigheten ökar med temperatur och surhetsgrad (pH) men hämmas av torka. Därför är vittringen mycket intensiv i tropiska jordar. En del av de sekundärt bildade mineralen har kolloidal struktur, dvs. de är mycket små (<2 m m)

linkstreck.gif (924 bytes)

Hur bildas mineraler
http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/geo/index.html

Mineralogi
http://web.wt.net/~daba/Mineral/

Geologiska tidsålder
http://www.ucmp.berkeley.edu/help/timeform.html

Istider
http://www.esd.ornl.gov/projects/qen/nerc.html

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.