Mineraldelen

Marken består av ett stort antal mineral med olika sammansättning, som har bildats på plats genom vittring och omvandling av berggrunden eller har transporterats dit med vind, vatten, is eller människan. Många av markens egenskaper beror på mineralpartiklarnas storlek.

Markens mineraldelen kan karkteriseras efter

linkstreck.gif (924 bytes)

Fotogalleri mineral:
http://mineral.galleries.com/Minerals/bynameaz.htm

http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/images/minpic_frame0.html

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.