Mineralisering

Det är nedbrytarna som plockar isär det organiska materialet till dess byggstenar (mineralform). Genom att bryta ner organiskt material skaffar sig markorganismerna energi och näring. Därvid övergår elementen från organisk form till oorganisk form. Detta kallas för mineralisering. Till exempel mineraliseras organiskt bundet C och N av nedbrytarna till respektive koldioxid och ammonium.

Hur fort går detta?
Hur fort sker mineraliseringen i marken?

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.