Mineralsammansättning

Huvuddelen i svenska mineraljordar består av kristalliserade mineral, härrörande från berggrunden eller nybildade i samband med kemisk vittring och jordmånsbildning. Smärre mängder amorfa  föreningar (mera oordnade) förekommer också.

I en kristall är jonerna eller atomerna ordnade i ett bestämt förband, ett s.k. rymdgitter. Denna anordning betingar deras egenskaper. I amorfa föreningar är atomerna mera oordnade.

linkstreck.gif (924 bytes)

Mineral:
http://pubpages.unh.edu/~harter/crystal.htm

Fotogalleri mineral:
http://mineral.galleries.com/Minerals/bynameaz.htm

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.