Naturlig försurning av marken

Det koldioxid som frigörs genom rötternas och markorganismernas andning verkar försurande på marken eftersom CO2 bildar kolsyra när den löses i vatten.

CO2(g) Û   CO2(aq)

CO2 (g) + H2O Û  H2CO3(aq) Û   HCO3- + H+

Rent vatten som står i kontakt med luft har pH ca. 5,6. Regn med detta pH-värde betraktas därför inte som försurad. Vad menas med surt regn?

Läs mera om kemiska jämvikter

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.