Nedbrytningskinetik

Hur fort förna bryts ner i marken beror främst på dess kemiska sammansättning, partikelstorlek (en stubbe bryts ner långsammare än ett blad), och abiotiska faktorer såsom marktemperatur och vattenhalt i marken. Kemiska egenskaper av markvätskan (t ex. pH, näringsstatus, redoxpotential) och kontakten mellan förna och marken (ligger den på ytan eller i marken) kan också påverka nedbrytningshastigheten. 

Nedbrytningsförloppet kan studeras i experiment och analyseras med hjälp av modeller.

Tillbaka


Copyright © 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.