P-handelsgödsel

Framställs främst av apatit. Man vill överföra fosforn till en mera lättlöslig form. Därför tvättar man apatiten med en syra. I regel använder man salpetersyra eftersom den är billigast. För en kalcium-fluor-apatit ser reaktionen ut såhär:

Ca10F2(PO4)6 + 7H2SO4 ®  3Ca(H2PO4)2 + 7CaSO4+2HF.

Produkten kallas ”superfosfat” och innehåller monokalciumfosfat som innehåller gips. Som biprodukt bildas det den giftiga gasen HF.

För att få en gipsfri produkt som är billigare att transportera kan apatiten också tvättas med fosforsyra.

Ca10F2(PO4)6 + 14H3PO4 ® 10Ca(H2PO4)2 +2HF

Produkten kallas ”trippel superfosfat”.

Fosforsyra (som t.ex. finns i Coca Cola) framställs på samma sätt som superfosfat om man tillsätter mera syra:

Ca10F2(PO4)6 + 10H2SO4 +20H2O® 6H3PO4 + 10CaSO4· 2H2O +2HF.

Fosforsyra och fosforgödselmedel kan också framställas genom upphettning tillsammans med kol och kisel under reducerande förhållanden. Reaktionsprodukten blir då elementär P som kan oxideras till P2O5 som i sin tur kan släckas med vatten till fosforsyra.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 -2002[Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.