P-tillgänglighet

När P-koncentrationen i markvätskan är hög (t.ex. efter gödsling med superfosfat), så fälls fosfat ut och blir därmed mindre lätt växttillgänglig. I kalkhaltiga jordar med högt pH fälls P ofta ut som dikalciumfosofatdihydrat CaHPO4·2H2O, som i sin tur står i jämvikt med många liknande, mindre lösliga P-föreningar - från CaHPO4 till slutligen apatit.

Vid pH<6 fälls P ut med järn och aluminium. Vilka föreningar som främst bildas beror mycket på pH och concentrationen av övriga joner. Till exempel bildas det taranakiter av formen H6(K,NH4)3Al5(PO4)·18H2O vid måttlig sura förhållanden eller enkla föreningar såsom strengit FePO4·2H2O eller variskit AlPO4·2H2O vid mycket låga pH.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.