Rötter
Bilden bredvid är en kornrot. Du ser de fina rothåren nära rotens spets. Det är dessa rothår som huvudsakligen står för växternas näringsupptag. Rothåren lever inte så länge - efter några dagar stöts de av, dör, blir uppätna av glupska markdjur eller. 

Under hela växtsäsongen växer och dör rötter. Döda rötter tas hand om av detritusnäringskedjan. Rötterna du ser när du drar upp den mogna solrosplantan i trädgårdslandet är bara en del av hela rotmassan som har bildats under växtsäsongen. 

http://jordek10.mv.slu.se/erik/bilder/c4animat.gif

http://jordek10.mv.slu.se/erik/bilder/

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.