Sekundära mineraler (exempel)

Kalcit eller kalkspat
CaCO3. Mjukt, lättvittrande basiskt mineral. Fräser för saltsyra. Huvudbeståndsdel i kalkstenar. Närbesläktad med dolomit (Ca,Mg)CO3.

Apatit
Ca5(PO4)3· (F,OH,Cl). Ett svårlösligt kalciumfosfat. Viktig fosforkälla. Ingår i små mängder i våra vanliga bergarter. Liknande sammansättning har fosforit, men den har något högre löslighet. Både mineral utgör råvara för fosfatframställning (gödselmedel m.fl.)

Gips
CaSO4· 2H2O. Förekommer främst som utfällningar i arida- semiarida områden (ökenjordar) med även som ett vitt kristallint (sekundärt bildad) pulver i svenska jordar.

Lermineral
Lermineralen anses vara vittringsprodukter av primära mineral, bildade antingen genom en mer eller mindre djupgående förändring av de primära mineralens gitter eller genom direkt uppbyggnad från i lösning förekommande joner och molekyler. I de fall att biotit eller muskovit ingår i lerfraktionen betecknas de ofta som lermineral, eftersom de vid finfördelningen alltid förlorar K och tar upp vatten och förändras i riktning mot illit.

Vill du veta mera:
Hur bildas mineraler
http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/geo/index.html

Mineralogi
http://web.wt.net/~daba/Mineral/

Geologiska tidsålder
http://www.ucmp.berkeley.edu/help/timeform.html

Istider
http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/geo/index.html

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.