Sfäriska partiklar

Då jordpartiklarna i allmänhet ej är sfäriska, har man infört begreppet ekvivalensdiameter. Man räknar som om partikeln vore en sfär med samma fallhastighet. Detta är naturligtvis en felkälla i beräkningarna. En annan felkälla i beräkningen är partiklarnas densitet. Densitet av vanligen förekommande markpartiklar varierar mellan 2,53 och 3,40g cm-3.

För att kunna jämföra analysresultaten har man här som i många andra fall inom den tillämpade forskningen kommit överens om konventioner. Man har bestämd att en partikel som faller 10 cm på 8 timmar i vatten av 20° C skall anses ha ekvivalensdiametern 0,002 mm.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.