Försurande gödselmedel

Gödselmedel såsom ammoniumsulfat är försurande. När man gödslar med NH4+ tar växterna upp antingen NH4+ direkt i utbyte mot en proton eller nitrificeras först i maken till nitrat.

NH4+ 2O2 Û  NO3- +H2O + 2H+

Vid denna process bildas det 2 protoner. Men när växten tar upp kvävet som nitrat, så gör den det i utbytet mot en basisk verkande OH-.

I båda fallen blir det en proton kvar i marken för varje kväveatom som tagits upp. Gödslar man istället med nitrat direkt så verkar gödslingen basiskt, dvs. pH-höjande.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.