Surt regn

De två viktigaste sura beståndsdelar i surt regn är kväve- och svaveloxider som bildas i förbränningsprocesser. Förut var det svaveloxiderna som utgjorde den största delen av försurningen. På många ställen har dock kväveoxiderna blivit den största källan för fösurningen eftersom svavelhalten i de fossila bränslen har reducerats kraftigt. Kväveoxiderna är svårare att åtgärda eftersom den störrsta delen av utsläppen kommer inte direkt ifrån bränslen utan bildas som biprodukt vid förbränning. Vid hög tryck och/eller temperatur oxideras N2 till NO eller NO2 till exempel i förbränningsmotorer. Läs mera om detta.

SOx och NOx kan direkt deponeras på marken eller på växter som gas eller aerosol eller löses i molnen med vatten till syror (svavel- salpetersyra) och når vegetationen eller marken genom regn.

Så bildas det surt regn

Vad menas med naturlig försurning

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.