Svar: Yta

Stenen krossas till 1018 partiklar som har var för sig en yta på 0,6 mm2.

Den totala ytan blir då 0,25*1018 mm2 kg-1, eller 2,5*106 m2 kg-1, eller 250 m2 g-1

(Som är den vanligast använda enheten för markpartiklarnas specifika ytan.)

Denna siffra (250 m2 g-1) ligger inom ramen (stämmer bra) för ytorna som har uppmätts i svenska lerjordar.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.