Torrsubstans

Organsikt material innhåller ofta mycket vatten. För att kunna jämföra olika material relaterar man uppmäta storheter (t.ex. näringsinnehåll, kolinnehåll) till dess torrsubstans.

För att bestämma torrsubstansen torkar man bort vattnet. Ofta torkar man materialet i en ugn vid 80° C under 2 dygn för att få bort all fukt. När man har tagit ut provet ur ugnen får det svala i en exikator (en tät behållare där det finns salter som dra åt sig luftfuktigheten). Därefter väger man in en exakt mängd torrsubstans.

Fundera: Varför låter man provet svalna i en exikator.

Svar: Om provet få stå i rummet, så dra den åt sig fukt ifrån luften. Det inställer sig ett jämvikt mellan vattenhalten i provet och den i luften. Eftersom luftens vattenhalt inte är konstant så skulle vattenhalten i provet variriera med den i luften och det ju detta som man vill undvika.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.