Tropiska jordar

I en typisk tropisk jord finns det nästan inga primära mineral kvar och även de flesta sekundära mineral är söndervittrade. Nästan hela jorden består av oxider, främst järnoxider (därför den djupröda färgen). Därför är dessa jordars näringsförråd mycket litet och växternas näringsförsörjning beror mest på näringen som är bunden i markens organiska material.

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.