Underjordiska delar av levande växter

Levande underjordiska växtdelar utgörs främst av rötter. Men för vissa växterär biomassan av underjordiska stamdelar större än rotbiomassan. Till exempel hör potatisknölen anatomisk sett till potatisplantans stam. Många växter fortplantar sig med hjälp av utlöpare som också hör till stammen. 

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.