Vad lever markens organismer av?

Växtrester är deras främsta föda. Markens organismer lever av levande (betare) eller döda växtdedelar (nedbrytare) och av andra organismer (rovdjur). Utsöndringar från växter, djur och mikroorganismer utgår också föda för vissa.

Den ofta största delen av organiskt material som tillförs marken är dock inte så synligt. Den utgörs av rötter. Rötter nybildas och dör under hela växtens liv. Det är alltså inte bara de rötter som finns när växten dör som tillförs marken.

Växternas utsöndringar luktar ofta gott, djurens utsöndringar mindre!

Men hur luktar bakterier?

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.