Vilka element består organiskt material av?

En stor del av levande biomassa består av vatten. Resten är organiskt material av olika kemiska föreningar och olika mineralsalter. Exklusive vattnet kan en växt kan t.ex. bestå av:

Består djur och männsikor av samma element? Svar

Tillbaka


Copyright © 1999 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.