Vittring 

Man brukar skilja mellan tre vittringsprocesser (fysikalisk, kemisk och biologisk) som dock oftast samverkar i marken. Markens primära mineraler är produkten av fysikaliska vittringsprocesser. 

Mellan vattnet och mineralen pågår ständigt kemiska reaktioner som förändrar mineralen. Detta brukar kallas för kemisk vittring. 

Vittringen av mineral sker också genom organismers påverkan. Genom jonbyte vid näringsupptag utsöndrar växtrötter vätejoner. Marken blir surare och därför ökar vittringen. Växtrötter och markorganismer respirerar (andas), varvid CO2 avges. CO2 löses delvis i markvattnet som därvid blir surare. Detta brukar kallas biologisk vittring.

 

linkstreck.gif (924 bytes)

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.