Räkneövning: Hur stor del av solenergin som träffar jorden används till fotosyntes?

I diagrammet om kolets globala kretslopp kan du se att det fixeras ungefär 120 respektive 80 miljarder ton C årligen genom fotosyntesen på land och i havet.  Det är dock bara ungefär hälften av detta C som byggs in i biomassa (tillväxt och reproduktion). Den andra hälften behöver de autotrofa organismerna för sin respiration. Det som byggs in i biomassa motsvarar totalt cirka 100 miljarder ton C per år.

Om vi antar att den bildade biomassan har en genomsnittlig kolhalt på 45% så produceras det årligen 100/ 0.45 @ 220 miljarder ton biomassa (torrvikt). Detta kallas för jordens totala nettoprimärproduktion. Bruttoprimärproduktionen är ungefär dubbelt så stor.

I genomsnitt kan vi räkna med att 1 g torr biomassa har ett energiinnehåll på ca. 21 kJ.  

Hur stor är då energimängden som binds årligen i biomassa (enhet MJ)?

Svar: 220*1015 g  *  0.021 MJ/g = 4.6 1015 MJ

Solstrålningen som träffar jorden årligen motsvarar en energimängd på 5.5 1018 MJ.

Hur många procent av den inkommande strålningen används då att bilda biomassa?

Svar: 4.6 1015 MJ / 5.5 1018 MJ ´ 100 @ 10-3 , det vill säga ca 0.1%..

Vad händer då med de andra 99.9% av solenergin?

Studera: Hur stor är andelen av nettoprimärproduktionen nyttjas av människan?

Fundera: Varför produceras det totalt mera på land än i havet trots att havet täcker 2/3 av jordens yta? Svar

Vilka ekosystem är mest produktiva?

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.