Blad

Bladet är ett av huvudorganen hos de högre växterna (jämte rot och stam).

Om du vill veta mer om bladens struktur och form (morfologi) så går du vidare här, men om du vill veta vad de gör läser du nedan.

I bladen finns små strukturer, kloroplaster, försedda med ett inre system av membran veckade till thylakoider, i vilka återfinns klorofyll och de övriga i processen verksamma komponenterna. Genom små öppningar på bladet, klyvöppningar, tas koldioxiden upp och avges syret.

blad3.gif (24741 bytes)

I de gröna växter sker fotosyntesen i kloroplasterna. De innehåller de fotosyntetiska pigmenten klorofyll a och b som absorberar rött och blått ljus. Det ljus som finns kvar efter detta är det gröna och det är därför växterna ser gröna ut. Förutom klorofyll finns det även andra färgpigment i växterna. På hösten bryts klorofyllet ned först och då framträder dessa färgpigment och ger höstlövens vackra färger.

 

 

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.