Epidermis
(till grek epi ”på” och derma ”hud”)

När det gäller växter menar man det yttersta cellskiktet som bekläder rot, stam och blad och består av oregelbundna, sammanhängande celler som saknar klorofyll. På stam och blad är skiktet genombrutet av klyvöppningar, och cellerna har på utsidan oftast ett lager, kutikula, av fettliknande ämnen (kutiner).

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.