Viktiga ämnen i växtens biokemi

Av gammal hävd, men främst av praktiska skäl, följer namn på biokemiska ämnen sällan de allmänna regler som finns i organisk kemi (metan, metanol, etan, etanol osv). Glukos, i biokemiska sammanhang en väldigt enkel molekyl, skulle i så fall heta 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal. I stället har många ämnen fått egna namn, som sedan förkortas. För att krångla till det hela kombineras ofta dessa förkortningar med vanliga kemiska ämnesbeteckningar (så står NAD+ för nikotinamid-adenin-dinukleotid, NADP+ för nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat, och NADPH för den reducerade formen av den senare, med en extra väteatom).

Här följer en lista över några av de viktigaste biokemiska ämnen som du kan stöta på i Växten och Marken.

ADP Adenosin-difosfat. C10H15N5O10P2. Adenosin är kombinationen adenin (en av de fyra nukleinsyrorna i DNA) med ribos (en socker, 2,3,4,5-tetrahydroxypentanal). I ADP är en difosfat (P2O7H3) bunden till adenosin. Se även ATP.

ATP Adenosin-trifosfat. C10H16N5O13P3. Den viktigaste energikällan för processer i cellen, bildas när ADP kombineras med ytterligare en fosfat. Detta sker t ex i ljusreaktionen i fotosyntesen. När ATP sen omvandlas till ADP och fosfat, frigörs den energi som krävdes för att bilda ATP. 

DNA Deoxiribonukleinsyra. Mycket stora molekyler som utgör kromosomerna. DNA består av många upprepningar av kombinationen fosfat (-PO2H-), deoxiribos (en socker, -C5O4H6-) och en bas. Den strukturella delen av DNA ("ryggraden") är -fosfat-socker-fosfat-socker-fosfat-, och kopplad till varje socker finns en av fyra baser: adenin, guanin, thymin eller cytosin (A, G, T eller C). Kombinationen av dessa fyra baser är unik och utgör själva informationen i arvsmassan.

NADP+ Nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat, och NADPH, dess reducerade form. En elektronacceptor/donor som kan transportera elektroner mellan olika delreaktioner. 

Tillbaka

 

 

 

 

 


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.